Leerplicht gaat van 6 naar 5 jaar

Vanaf het schooljaar 2020-2021 wordt de leeftijd vanaf wanneer de leerplicht geldt 5 jaar, nu zijn kinderen nog leerplichtig vanaf 6 jaar. Over die leeftijdsverlaging heeft de Kamer unaniem een wetsvoorstel goedgekeurd.

bron: vrtnws